Blog

Neurokinetic Therapy 2023

   Průběh NKT L2 2022

Skvělá zpráva pro všechny terapeuty Neurokinetické Terapie, kteří jsou již certifikování v úrovni 1 nebo se teprve na certifikační zkoušku chystají. Aktuálně byl vypsán nový termín kurzu úrovně 2 (Neurokinetic Therapy Level 2), a to teprve podruhé v České republice. Termín je konkrétně stanoven na 3. – 4. 3. 2023 v Praze.

Náplň kurzu je velmi obsáhlá. Studenti hlouběji poznávají problematiku hybných dysfunkcí a kompenzačních mechanizmů lidského těla. Je rozebírána tématika dechu, stability těla, myofasciálního zřetězení, čelistního kloubu. Velmi podstatnou částí kurzu je problematika komprese/dekomprese kloubů a vyšetření jejich vazivových struktur. Kurz má také velmi blízko do sportovní problematiky skrze vyšetření rotačních vzorů lidského těla.

V mezičase byl zároveň vypsán další kurz úrovně 1 pro příští rok, který se bude konat rovněž v Praze.

Termín kurzů v roce 2023:

  • kurz NKT Level 2   3. – 4. 3. 2023, Praha
  • kurz NKT Level 1    1. – 2. 4. 2023, Praha
  • kurz NKT Level 1    30. 9. – 1. 10. 2023, Praha

Veškeré termíny a detaily lze najít na mezinárodních webových stránkách Neurokinetic Therapy® zde.

10.8.2022 Aktuality
About Jakub Šichnárek