Metoda Neurac®

Cvičení v systému Redcord®

Co je metoda Neurac®

Neurac představuje jedinečný systém léčby a prevence v oblasti medicíny, sportu a fitness. Jedná se o diagnosticko-terapeutickou metodu využívající závěsný systém Redcord. Využívá práce s vlastní vahou těla k obnově pohybové kontroly a funkční stability během aktivit běžného denního života nebo sportu. Metoda byla vyvinuta se zaměřením na léčbu muskuloskeletálních poruch pomocí neuromuskulární aktivace. Individuální a aktivně orientovaná léčba obnovuje porušenou funkci pohybového systému. Ta může být narušena úrazem, onemocněním a dalšími příčinami. Cílem léčebného procesu je odstranění bolesti, obnova fyziologického rozsahu pohybu a neuromuskulární kontroly během pohybu.

Využití metody Neurac®

Úraz, bolest nebo inaktivita vedou k narušení a změně vstupních informací, které jsou podstatné pro řízení pohybu a neuromuskulární kontrolu. Tento proces ovlivňuje aktivitu jednotlivých svalů, spolupráci svalů mezi sebou a tím je narušen samotný pohyb. Často dochází ke snížení svalové síly a omezení rozsahu pohybu. V konečném důsledku se často u porušené neuromuskulární kontroly objevuje bolest, přetížení svalů, zkrácení svalů a další příznaky. Metodou Neurac lze efektivně ovlivnit neuromuskulární nerovnováhu a obnovit tak funkční bezbolestný pohyb. Metoda se především využívá k docílení trvalého zlepšení náhle vzniklých i dlouhodobých muskuloskeletálních potíží, které způsobují bolest. Indikační oblast pro využití metody je tedy široká.

Testování metodou Neurac®

Diagnostický proces zahrnuje Neurac testování vedoucí k odhalení porušené  pohybové funkce a svalové nerovnováhy. Pomocí standardizovaných protokolů se systematicky vyšetřuje daná oblast v kontextu svalových zřetězení lidského těla. Při odhalení příčiny potíží v biomechanickém systému, je tato dysfunkce nazývána „slabým článkem“. Cílem testování slabých článků je tedy nalézt bolestivé pohyby jednotlivých částí těla, odhalit neuromuskulární poruchy, stranové asymetrie a rozpoznat postižení v souhře mezi hlubokými stabilizátory a povrchovými hybnými svaly. Na základě tohoto postupu lze efektivně sestavit individuální léčebný plán, ovlivnit příčinu potíží a vytvořit režim domácího cvičení pro dlouhodobé udržení stavu.

Terapie metodou Neurac®

Individuální a aktivně orientovaná léčba v Redcordu vede k odstranění „slabého článku“ pohybového aparátu zjištěného Neurac testováním. Labilní prostředí lan v kombinaci s odlehčením  a přesným dávkováním záteže v terapeutických pozicích vede k obnově síly, stability a bezbolestné kontrole pohybu. Jde o tzv. neuromuskulární reedukaci. Všechny postupy vedou k ovlivnění svalového zřetězení, které produkovalo dysfunkci pohybového systému. Jde o zapojení bez kompenzace náhradními mechanizmy a bez bolesti. Tomu efektivně napomáhá manuální chvění lany (perturbace) nebo cíleně dávkovaná vibrace zprostředkovaná aparátem Redcord Stimula. Tímto cíleným přístupem je možno dosáhnout velmi rychlého efektu terapie. Terapie není věkově omezena.

Představení metody Neurac®

Objednejte si cvičení v systému Redcord na tel. +420 608 339 233