Neurokinetická Terapie®

„Chybějící článek“

Neurokinetická Terapie®

Neurokinetická Terapie®, ve zkratce NKT®, je americký koncept založený na znalostech kineziologie, funkční anatomie, centrálního řízení pohybu, manuálního testování svalů/pohybu a nápravného systému dysfunkčních pohybových vzorů.

Přehled aktuálních NKT® kurzů v ČR naleznete zde.

Zakladatelem je Američan David Weinstock, který od roku 1985 vytváří mezinárodní síť NKT® terapeutů. David se během celoživotní praxe potýkal s myšlenkou, kterou si dlouho neuměl vysvětlit. A to, proč se mu vrací pacienti po určitém čase se stejným pohybovým problémem, který se s odstupem času opakuje.

Tento problém odhalil a začal léčit samotnou podstatu potíží pohybového systému, která spočívá v oslovení dysfuncke v motorickém řídícím centru mozečku. Nazval svůj koncept stejně jako svou knihu Neurokinetic Therapy – The Missing Link, tedy „chybějící článek“.

Neurokinetická Terapie představuje sofistikovaný systém manuální terapie, vychází z teorie řízení pohybové kontroly a manuálního testování svalů. Teorie řízení pohybové kontroly říká, že pohybové centrum v mozečku ukládá všechny pohybové vzory. Ty jsou řízeny limbickým systémem a cerebrálním kortexem nejen k tvorbě nových pohybových vzorů, ale také k tvorbě substitučních vzorů v případě zranění.

Obdobně kompenzační pohybový vzor (např. vlivem neefektivního pohybu) vede ke zranění. Pokud dojde k poranění, tak určité svaly typicky utlumí svou činnost a jsou tzv. inhibovány (tlumeny) a naopak jiné svaly jsou kompenzačně přetíženy tzv. facilitovány (pracující více než je třeba).

Neurokinetickým protokolem svalového testování je hodnocena síla nebo naopak slabost jednotlivých svalů k odhalení vlastní příčiny zdroje nerovnováhy (kompenzačního mechanismu) a specifickým způsobem je obnoven pohybový stereotyp. Nejde o testování svalové síly jako takové, ale o neurologické spojení svalů s mozečkem, tedy jak je funkční pohyb registrován v pohybovém centru mozku. Podstatou je odstranění příčiny bolesti a náprava narušených pohybových vzorů pro obnovu funkčního zapojení svalů během pohybu ovlivněním centrálního řízení pohybu.

Počáteční neurokinetické svalové testování je zásadním prvkem následné léčby, jelikož si v prvé řadě terapeut ozřejmí a potvrdí hlavní zdroj i vlastní příčinu bolesti či narušeného pohybového stereotypu. Následně je terapeuticky ovlivněn dysfunkční pohybový vzor na úrovni senzorických receptorů a pacient je přesně edukován o domácí léčbě a aktivním cvičení, které je nezbytné pro nápravu a dlouhotrvající vliv léčby.

Představení Neurokinetické Terapie

Objednejte se na konzultaci na telefonním čísle +420 608 339 233