Sportovní fyzioterapie

Pole působení sportovní fyzioterapie je široké. Je přínosem jak pro vrcholové sportovce, populaci věnující se sportu rekreačně, tak pro případné začátečníky. Kromě léčby zranění se zaměřujeme na jejich prevenci a zvýšení sportovní výkonnosti. Náplní je také regenerace během tréninkového a závodního období. Učíme sportovce, aby jejich trénink byl efektivní, chytrý a bezpečný.

Z hlediska fyzioterapie oblasti sportu je velmi podstatné rozlišit, zda sportovec může být zařazen do maximálního tréninkového zatížení nebo jeho pohybový systém není připraven na tuto zátěž a měl by podstoupit terapeutickou intervenci. V těchto případech nám pomáhá testování  metodou NKT® , P-DTR® , Neurac® .

Funkční trénink přizpůsobujeme konkrétním pohybovým nárokům jednotlivých sportů. Cílem je přenést zlepšenou pohybovou funkci do sportovního výkonu jedince.

Nabídka sportovní fyzioterapie

Metoda Neurac®

Cvičení v závěsném systému Redcord má podstatné zastoupení ve sportovní fyzioterapii. Trénink v nestabilním prostředí lan vede k prevenci zranění, zvýšení funkční síly a sportovní úrovně. Řízená nestabilita při cvičení zajišťuje aktivaci hluboko uložených svalů v souhře s povrchovými svaly. Podle individuální výkonnosti lze přesně dávkovat zátěž k dosažení požadovaných výsledků.

Zvýšení výkonnosti

Fyzioterapie ve sportu může být přínosem v oblasti zvyšování sportovního výkonu. Funkčním tréninkem vedeme sportovce k navýšení síly, rychlosti, vytrvalosti, flexibility. Klademe důraz na konzultaci se samotnými sportovci a trenéry, abychom posouvali jejich limity.

Léčba zranění

V případě zranění je třeba vždy zjistit míru poškození tkání. Během konzervativního nebo operačního přístupu léčby zajišťujeme sled opatření, která povedou k co nejrychlejšímu návratu do sportovního zatížení. Nezávisle na druhu poranění, je podstatou navrátit tělo do funkčního stavu, odstranit negativní dopady poranění a zajistit plnohodnotný návrat do tréninkového procesu.

Prevence zranění

Sportovní fyzioterapie svými specifickými postupy přispívá k eliminaci zranění ve sportu. Ke každé osobě přistupujeme individuálně s ohledem na zdravotní stav, požadavky jedince a konkrétní specifika každého sportu. Podstatná je rovněž edukace sportovce o jednotlivých opatření.

Fotogalerie sportovní fyzioterapie

Zjistěte více o sportovní fyzioterapii na tel. +420 608 339 233