Individuální fyzioterapie

Nabízíme služby fyzioterapie a rehabilitace zaměřené na individuální přístup k léčbě pacienta.

Více informací

Sportovní fyzioterapie

V rámci sportovní fyzioterapie se zabýváme prevencí zranění, zvýšením výkonnosti a regenerací.

Více informací

NKT®, P-DTR®, NRT® terapie

Jedinečné světově užívané přístupy v léčbě funkčních, pooperačních a posttraumatických poruch.

Více informací

Léčebná metoda Neurac®

Jsme certifikovaní poskytovatelé metody Neurac® zaměřené na léčbu bolesti pohybového aparátu.

Více informací

Diagnostikujeme a léčíme

Akutní bolest

V případě akutně vzniklé bolesti pohybového systému je často indikovaná fyzioterapie.

Chronická bolest

Zabýváme se terapií chronické bolesti pohybového aparátu nezávisle na lokalizaci a příčině potíží.

PTSD

Léčba post-traumatické stresové poruchy následkem traumatu, operace, onemocnění.

Pooperační stavy

Rehabilitujeme po operačních zákrocích napříč širokým spektrem medicíny – traumatologie, ortopedie, neurologie aj.

Poúrazové stavy

Vyšetřujeme a léčíme úrazy pohybového aparátu s respektem k fyziologickému procesu hojení.

Viscerální terapie

Diagnostika a terapie funkčních poruch vnitřních  orgánů primárně či sekundárně vzniklých.

Funkční poruchy

Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu funkčních, neuromuskulárních poruch pohybového systému.

Léčba závratí

Věnujeme se vestibulární rehabilitaci, zejména zlepšování rovnováhy a elimaci příznaků souvisejících se závratěmi.

Kondiční cvičení

Tvoříme a realizujeme cvičební plány ke zvýšení celkové kondice podle individuální výkonnosti a věku.

 

Fyzioterapie Šichnárek

Kdo jsme

Jsme soukromá ambulance zabývající se léčbou pohybového aparátu pomocí nejnovešjích poznatků z moderní fyzioterapie a medicíny.

Co děláme

Našim zaměřením je pomáhat lidem, jejichž pohybová funkce byla ovlivněna zraněním, onemocněním, stárnutím, zaměstnáním nebo enviromentálními vlivy.

Ambulance

Moderně zřízená ambulance fyzioterapie. Kompletně vybavena k poskytování léčebné metody Neurac pomocí závěsného zařízení Redcord Workstation Professional.

Děkujeme našim klientům a partnerům

AKTUALITY

NKT® kurzy 2024

Aktuálně jsou plánovány a rozšiřovány termíny kurzů Neurokinetické Terapie  v ČR pro následující rok 2024. Druhá úroveň kurzu se bude konat v Praze 6. – 7.  4.  2024. Účast n...

Možnost pronájmu ambulance, ordinace

Nabízíme možnost pronájmu lékařské ordinace, fyzioterapeutické ambulance, prostor masérny. Všechny prostory jsou plně bezbariérové. Parkovací místa se nachází pohodlně přímo u budo...

Neurokinetic Therapy 2023

Skvělá zpráva pro všechny terapeuty Neurokinetické Terapie, kteří jsou již certifikování v úrovni 1 nebo se teprve na certifikační zkoušku chystají. Aktuálně byl vypsán nový termín...

OBJEDNÁNÍ VYŠETŘENÍ

 1. 1
  Objednávka termínu

  Telefonicky nebo emailem domluvte termín konzultace či vyšetření vašich potíží. Krátce popište požadavek nebo zdravotní problém. Přidejte informace o lékařské indikaci a již proběhlých vyšetřeních. Uvádějte prosím všechny kontaktní údaje včetně jména a tel. čísla.

 2. 2
  Vyšetření pohybového systému

  Připravte si zdravotnickou dokumentaci. Individuálně se budeme věnovat vašemu konkrétnímu problému nebo požadavku. Přejdeme k vyšetření aktuálního stavu a testování pro odhalení příčin potíží.

 3. 3
  Konzultace a návrh léčebného plánu

  Na základě vyšetření konzultujeme zdravotní stav. Dle nálezu navrhneme léčebný postup. V případě potřeby vás odkážeme na další odborníky k došetření zdravotního stavu.

 4. 4
  Léčba

  Dle individuálního léčebného plánu pracujeme na odstranění potíží. V případě potřeby vás poučíme o domácí léčbě a režimových opatřeních.

 5. 5
  Průběžné kontroly

  Během léčebného procesu budeme průběžně kontrolovat a konzultovat efekt léčby.