Individuální fyzioterapie

Nabízíme služby fyzioterapie a rehabilitace zaměřené na individuální přístup k léčbě pacienta.

Více informací

Sportovní fyzioterapie

V rámci sportovní fyzioterapie se zabýváme prevencí zranění, zvýšením výkonnosti a regenerací.

Více informací

Léčebná metoda Neurac®

Jsme certifikovaní poskytovatelé metody Neurac® zaměřené na léčbu bolesti pohybového aparátu.

Více informací

Vestibulární rehabilitace

Pomáháme pacientům s léčbou závrativých stavů a poruch rovnováhy různé příčiny.

Více informací

Diagnostikujeme a léčíme

Akutní bolest

V případě akutně vzniklé bolesti pohybového systému je často indikovaná fyzioterapie.

Chronická bolest

Zabýváme se terapií chronické bolesti pohybového aparátu nezávisle na lokalizaci a příčině potíží.

Skoliózy a VDT

Poskytujeme vyšetření i aktivní terapii skolióz páteře a tak zvaného vadného držení těla.

Pooperační stavy

Rehabilitujeme po operačních zákrocích napříč širokým spektrem medicíny – traumatologie, ortopedie, neurologie aj.

Poúrazové stavy

Vyšetřujeme a léčíme úrazy pohybového aparátu s respektem k fyziologickému procesu hojení.

Prevence zranění

Navrhujeme a poskytujeme preventivní opatření k zamezení vzniku zranění z hlediska fyzioterapie.

Funkční poruchy

Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu funkčních, neuromuskulárních poruch pohybového systému.

Léčba závratí

Věnujeme se vestibulární rehabilitaci, zejména zlepšování rovnováhy a elimaci příznaků souvisejících se závratěmi.

Kondiční cvičení

Tvoříme a realizujeme cvičební plány ke zvýšení celkové kondice podle individuální výkonnosti a věku.

 

Fyzioterapie Šichnárek

Kdo jsme

Jsme soukromá ambulance zabývající se léčbou pohybového aparátu pomocí nejnovešjích poznatků z moderní fyzioterapie a medicíny.

Co děláme

Našim zaměřením je pomáhat lidem, jejichž pohybová funkce byla ovlivněna zraněním, onemocněním, stárnutím, zaměstnáním nebo enviromentálními vlivy.

Ambulance

Moderně zřízená ambulance fyzioterapie. Kompletně vybavena k poskytování léčebné metody Neurac pomocí závěsného zařízení Redcord Workstation Professional.

Děkujeme našim klientům a partnerům

AKTUALITY

Neurokinetic Therapy 2023

Skvělá zpráva pro všechny terapeuty Neurokinetické Terapie, kteří jsou již certifikování v úrovni 1 nebo se teprve na certifikační zkoušku chystají. Aktuálně byl vypsán nový termín...

Neurokinetická Terapie 2021/2022

Ani celosvětové omezení cestování v roce 2O21 nezastavilo průběh výuky Neurokinetické Terapie. U některých kurzů ve světě byly termíny posunuty, avšak to se naštěstí netýkalo České...

OBJEDNÁNÍ VYŠETŘENÍ

 1. 1
  Objednávka termínu

  Telefonicky nebo emailem domluvte termín konzultace či vyšetření vašich potíží. Krátce popište váš požadavek nebo zdravotní problém. Uvádějte prosím všechny kontaktní údaje včetně jména a tel. čísla.

 2. 2
  Vyšetření pohybového systému

  Připravte si zdravotnickou dokumentaci. Individuálně se budeme věnovat vašemu konkrétnímu problému nebo požadavku. Přejdeme k vyšetření aktuálního stavu a testování pro odhalení příčin potíží.

 3. 3
  Konzultace a návrh léčebného plánu

  Na základě vyšetření konzultujeme zdravotní stav. Dle nálezu navrhneme léčebný postup. V případě potřeby vás odkážeme na další odborníky k došetření zdravotního stavu.

 4. 4
  Léčba

  Dle individuálního léčebného plánu pracujeme na odstranění potíží. V případě potřeby vás poučíme o domácí léčbě a režimových opatřeních.

 5. 5
  Průběžné kontroly

  Během léčebného procesu budeme průběžně kontrolovat a konzultovat efekt léčby.