Blog

Publikace v prestižním periodiku: Využití VHIT při vyšetření rovnovážného aparátu

Letošní rok byl pro doktora Šichnárka publikačně hojný. Podařilo se mu publikovat dva články v odborných časopisech, které byly podkladem jeho doktorské práce. Oba články se věnují problematice vyšetření rovnovážného systému pomocí nově dostupné metody Video Head Impulse Testu (VHIT).

Dr. Šichnárek měl možnost s tímto testem pracovat vůbec jako první v České republice od roku 2014. Tento test vyšetřuje komplex polokruhovitých kanálků vnitřního ucha, které se podílí na udržování orientace v prostoru. Test je velmi přínosný zejména v případech akutních závrativých stavů, kdy je nutno rozlišit zda se jedná o cévní mozkovou příhodu nebo život neohrožující postižení vnitřního ucha.

První přehledový článek vyšel v českém recenzovaném časopise Otorinolaryngologie a Foniatrie. Druhý článek byl publikován v americkém periodiku s impakt faktorem International Tinnitus Journal.

Odkaz na článek v periodiku Tinnitus Journal.

5.8.2019 Aktuality
About Jakub Šichnárek