Blog

Spolupráce s juniorskými hráči squashe Corkers Ostrava

Elitní skupina špičkových juniorských hráčů squashe

Elitní skupina špičkových juniorských hráčů squashe klubu Corkers Ostrava spolupracuje s Mgr. Jakubem Šichnárkem a Mgr. Petrou Kubíkovou v rámci komplexní sportovní přípravy na novou turnajovou sezónu, která se blíží. Značná část hráčů působí také v české reprezentaci squashe.

Všichni zapojení sportovci před začátkem letní přípravy podstoupili fyzioterapeutické vyšetření a testování podle léčebné metody Neurac.  Výsledky testování byly konzultovány s trenéry a každému hráči byl vytvořen osobní cvičební plán. Pro některé hráče to znamenalo individuální spolupráci s fyzioterapeuty k odstranění nejslabších článků pohybového systému za pomocí labilního prostředí závěsného systému Redcord.

Zbylá skupina juniorů pokračovala v dalším zvyšování kondice v přenosném aparátu Redcord Mini. Hráčům je v průběhu letní přípravy postupně upravována zátěž, tak aby na konci přípravy dosáhli co nejlepších výsledku při opakovaném testování metody Neurac stejně jako při baterii fyzických testů.

 

31.8.2017 Aktuality
About Admin