Blog

Neurokinetická terapie v České republice

Neurokinetická terapie

Certifikát – Mgr. Jakub Šichnárek

Mgr. Jakub Šichnárek se stal prvním oficiálním poskytovatelem Neurokinetické terapie v České republice a zároveň byl zařazen do mezinárodní databáze NKT® poskytovatelů. Neurokinetic therapy®, ve zkratce NKT®, je americký koncept založený na znalostech kineziologie, funkční anatomie, centrálního řízení pohybu, manuálního testování svalů/pohybu a nápravného systému dysfunkčních pohybových vzorů.

Jeho zakladatelem je Američan David Weinstock, který od roku 1985 vytváří mezinárodní síť NKT® terapeutů. David se během celoživotní praxe potýkal s myšlenkou, kterou si dlouho neuměl vysvětlit. A to, proč se mu vrací pacienti po určitém čase se stejným pohybovým problémem, který se s odstupem času opakuje. Tento problém odhalil a začal léčit samotnou podstatu potíží pohybového systému, která spočívá v oslovení dysfuncke v motorickém řídícím centru mozečku. Nazval svůj koncept stejně jako svou knihu  Neurokinetic Therapy® – The Missing Link, tedy chybějící článek.

Celý NKT® koncept se skládá ze 3 úrovní. Podmínky ke splnění první úrovně jsou následující: online kineziologický kurz, 2 denní NKT® kurz, sepsání 3 kazuistik pacientů dle NKT® protokolu, 30 minutová Skype zkouška s praktickou NKT® demonstrací pacienta. Splnění podmínek je předpokladem k pokračování úrovně 2.

Jakub Šichnárek NKT protocol – Level 1 case report

“Patient came with limping and right sided Lower Back/QL Pain. Pain (8/10 scale) was presented in every position, the weakest in supine position (most comfortable). I had her hip hike on right side and it provoked her typical pain. Decreased pain with flattened lower back. I had her hike right hip to initiate the NKT™ protocol. Then I manual muscle tested all core muscles it tested weak (weakest transversus abdominis/TVA and right quadratus lumborum/QL with pain). I therapy localized her old belly piercing scar (anamnesis) and when I retested her core, it got strong (right QL with no pain). I manually released the scar tissue and then had her hike right hip followed by re-testing her core muscle – they stayed strong. I sent her home with a manual release of the scar and taught her TVA exercise and QL exercise. I advised her to perform the 1 minute scar release and perform 30 TVA exercise repetitions and 30 QL exercise repetitions (2x/day). Her piercing scar was producing her body dysfunction.”

Další informace a mezinárodní databázi lze nelézt zde.

4.3.2018 Aktuality
About Jakub Šichnárek