Blog

Neurokinetická Terapie 2021/2022

Jakub Šichnárek při praktické výuce

Ani celosvětové omezení cestování v roce 2O21 nezastavilo průběh výuky Neurokinetické Terapie. U některých kurzů ve světě byly termíny posunuty, avšak to se naštěstí netýkalo České republiky. Červnový kurz úrovně 1 v Praze byl sice restrikcemi mírně poznamenán, nicméně v žádném případě jeho kvalita výuky nebyla ovlivněna. Hlavní evropský instruktor nemohl přicestovat osobně kvůli cestovním omezením, a tak se praktické výuky ujal Jakub Šichnárek. Simon Jones kurz řídil a teoreticky učil ze vzdálenosti 1600 km skrz Zoom videohovor.  Ohlasy studentů byly skvělé i přes tuto hybridní verzi výuky. Simon s Jakubem takhle odučili i podzimní kurz NKT v Bratislavě na Slovensku.

Dobrou zprávou pro následující rok 2022 je skutečnost, že se v České republice uskuteční další tři kurzy Neurokinetické Terapie. Jedná se o dva kurzy úrovně 1. A dále se bude historicky konat vůbec první kurz úrovně 2 na našem území. Stávající studenti tak budou moci rozšířit a prohloubit své znalosti v diagnostice a léčbě hybných poruch lidského těla.

Termíny kurzů v roce 2022 budou stanoveny následovně:

  • kurz NKT Level 1   12. – 13. 3. 2022, Praha
  • kurz NKT Level 2  28. – 29. 5. 2022, Praha
  • kurz NKT Level 1   17. – 18. 9. 2022, Praha

Veškeré termíny a detaily lze najít na mezinárodních webových stránkách Neurokinetic Therapy® zde.

5.10.2021 Aktuality
About Jakub Šichnárek