Blog

Udělení certifikace Neurac Certified Practitioner

Udělení certifikace – Certified Neurac® Practitioner

Mgr. Jakub Šichnárek úspěšně ukončil kompletní vzdělávací program metody Neurac. Byl certifikován jako tzv. Certified Neurac Practitioner. Stal se tak oficiálním poskytovatelem této léčebné metody.

Redcord je Norskou organizací, která na základě mnoholetého výzkumu, vývoje a zkušeností vytvořila vzdělávací program léčebné metody Neurac. Neurac představuje zkratku pro neuromuskulární aktivaci. Jde o aktivní přístup v léčbě muskuloskeletálních poruch hybného systému. Hlavní myšlenkou metody je pomáhat lidem uživát si aktivního života a pohybu nezávisle na věku a fyzické zdatnosti. Cvičení v labilním prostředí systému Redcord má podstatné uplatnění ve sportu a tréninku vrcholových sportovců.

Vzdělávací program Neurac

Neurac vzdělávací program se skládá ze 3 úrovní:

  1. Úvodní část se zabývá základními principy, technikami metody Neurac, cvičením v labilním prostředí závěsného systému Redcord a teorií neuromuskulární kontroly pohybu.
  2. Tento kurz se skládá ze čtyř částí zaměřených na konkrétní problematiku jednotlivých oblastí těla – pánev a záda, krk, horní a dolní končetina. Poslední částí je problematika řízené vibrace, která se v terapii využívá pomocí zařízení Redcord Stimula.
  3. Závěrečná část vzdělávacího programu zakončená zkouškou. Úspěšné splnění je podmínkou pro certifikaci a zařazení do mezinárodní sítě profesionálů tzv. Neurac Certified Practitioner.

Další informace o metodě naleznete na mezinárodních stránkách na této adrese.

27.5.2017 Aktuality
About Admin